Digital løsning for tros- og livssynssamfunn er lansert

Den digitale løsningen for tros- og livssynssamfunn, som tros- og livssynssamfunn skal benytte til å sende inn tilskuddskrav og medlemsliste, registreringssøknad, årsrapport og regnskap, søknad om godkjenning av vigsler m.m., ble nylig lansert. Nå kan du søke om tilgang.

Alle tros- og livssynssamfunn må peke ut en person som logger seg på via ID-porten, og søker om rolletilgang som bruker i løsningen. Pålogging gjøres ved å klikke på Logg inn øverst i høyre hjørne på denne nettsiden (Statsforvalteren).

Den enkleste måten er at den som søker om rolletilgang, er registrert i Enhetsregisteret med en rolle i tros- og livssynssamfunnet, for eksempel styrets leder, styremedlem eller daglig leder.

Hvis personen som søker om rolletilgang, ikke er registrert i Enhetsregisteret med en rolle i tros- eller livssynssamfunnet, må han/hun laste opp en fullmakt i den digitale løsningen. Her finner du fullmaktsskjemaet som skal brukes

Fullmaktsskjemaet skal fylles ut, signeres og deretter lastes opp i den digitale løsningen når den som har fått fullmakten, søker om rolletilgang. Fullmaktsskjemaet skal ikke sendes til Barne- og familiedepartementet.

Godkjenner statsforvalteren søknaden om rolletilgang, kan den som har fått tilgang, selv gi tilgang til andre personer i tros- eller livssynssamfunnet. Flere personer i tros- eller livssynssamfunnet bør ha tilgang i tilfelle sykdom, reisefravær osv.

På statsforvalterens nettsider kan dere lese mer om hvordan søke om rolletilgang:

Tros- og livssynssamfunn må ha rolletilgang for å kunne sende inn tilskuddskrav og medlemsliste i den digitale løsningen.

Alle tros- og livssynssamfunn oppfordres til å søke om rolletilgang snarest mulig og i god tid før 1. mars, som er fristen for å kreve tilskudd og sende inn medlemsliste, se trossamfunnsforskriften § 7 første, andre og fjerde ledd.

Tros- og livssynssamfunn som ikke har sendt inn tilskuddskrav og medlemsliste i den digitale løsningen innen 1. mars 2021, vil ikke få statstilskudd for 2021.