Historisk arkiv

Digitale tjenester til innbyggerne innen 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Er du lei av å skrive ut offentlige skjemaer, fylle dem ut for hånd, kjøpe frimerker og konvolutt og sende dem med postbud? Dette blir det slutt på. Mange statlige virksomheter har digitalisert sitt tjenestetilbud. Nå blir det flere. Innen 2015 skal statlige virksomheter tilgjengeliggjøre søknader, skjemaer og rapporter digitalt. Dette har regjeringen besluttet.

Er du lei av å skrive ut offentlige skjemaer, fylle dem ut for hånd, kjøpe frimerker og konvolutt og sende dem med postbud? Dette blir det slutt på. Mange statlige virksomheter har digitalisert sitt tjenestetilbud. Nå blir det flere. Innen 2015 skal statlige virksomheter tilgjengeliggjøre søknader, skjemaer og rapporter digitalt. Dette har regjeringen besluttet.

- Innbyggerne forventer i dag digitale selvbetjeningsløsninger. De betaler regninger, bestiller flyreiser og varer på nettet. Brukerne skal slippe å fylle ut skjemaer, søknader og rapporter på papir og sende med posten. Staten skal tilby sine tjenester slik brukerne forventer det, og det er digitalt, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I regjeringens digitaliseringsprogram som statsministeren og fornyingsministeren la frem i april i år satte regjeringen seg som mål at innbyggere og næringsliv skal slippe å bruke papirpost og heller kommunisere digitalt med forvaltningen. Regjeringen tidfester nå når statlige skjema skal foreligge og kunne sendes digitalt. De største statlige tjenestene skal være digitale allerede i første halvdel av 2014. Innen første halvdel av 2015 skal alle statlige tjenester tilbys digitalt.

Unntak for dette kravet er tjenester som har under 3000 innsendinger av skjemaer årlig, og tjenester der digitalisering ikke er hensiktsmessig verken for bruker eller forvaltning.

Å tilby digitale tjenester på nett til innbyggerne er et første skritt. På sikt skal forvaltningen tilby mer avanserte, digitale tjenester. Gjennom avansert digitalisering kan man blant annet lage en tett kobling av innsending av data fra brukere og etatenes fagsystemer. Mange virksomheter har planer og strategier for avansert digital tjenesteutvikling, slik som NAVs moderniseringsprogram.

Les rundskriv om digitalisering