Digitalisering i Paris

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde var 31.mai- 1. juni i Paris hvor hun blant annet åpnet et norsk-fransk teknologiseminar om digitalisering i energisektoren. En av arrangørene var Norwegian Energy Partners.

Det er første gang Norwegian Energy Partners arrangerer et seminar og promoterer norsk kompetanse innen digitalisering i energisektoren internasjonalt. Det gleder meg at norsk leverandørindustri også innenfor dette området har utviklet teknologi som er etterspurt internasjonalt, sier statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde. 

Norge og Frankrike samarbeider på flere områder innen energi. 15 prosent av norsk gasseksport ankommer Dunkerque i Frankrike og Statkraft er etablert i Frankrike, som i likhet med Norge, har vannkraftproduksjon.

Total og Engie er operatører på norsk sokkel og samtidig en viktig kunde for norsk leverandørindustri i internasjonale markeder.

I Paris hadde statssekretær Smines Tybring- Gjedde møter med blant annet TechnipFMC og Total, hvor klima, CCS (karbon, fangst og lagring) og internasjonale prosjekter sto på agendaen. 

Fra venstre, den norske sjefen for Total Pierre Bang, statssekretær Ingrid Smines Tybring- Gjedde, Jérôme Schmitt (Total) og ambassadør Rolf Einar Fife. Foto: OED

Fra venstre, den norske sjefen for Total Pierre Bang, statssekretær Ingvil Smines Tybring- Gjedde, Jérôme Schmitt (Total) og ambassadør Rolf Einar Fife. Foto: OED

Til toppen