Digitalisering og verdiskaping i hele landet

Hvordan kan digitalisering bidra til nye arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet? Det var tema for møtet i regjeringens digitaliseringsutvalg denne uken.

Møte i regjeringens digitaliseringsutvalg
Tema for møtet var digitalisering og verdiskaping i distriktene. Statsminister Erna Solberg ledet møtet som ble avholdt på SMK. Foto: Ida Dahl Nilssen

Våren 2021 la regjeringen frem stortingsmeldingene "Data som ressurs" og "Vår felles digitale grunnmur". Begge meldingene peker på hvordan digitalisering og mobil- og bredbåndsnettene bidrar til verdiskaping i hele landet. 

- Jeg er opptatt av at vi må ha næringsutvikling i hele landet, og jeg er sikker på at digitalisering er nøkkelen til dette, sier statsminister Erna Solberg.

Næringsutvikling utenfor Oslo-regionen

I regjeringens digitaliseringsutvalg 11. juni var oppmerksomheten rettet mot to steder som har lykkes med å tiltrekke seg IKT-kandidater, etablere arbeidsplasser og få til næringsutvikling utenfor Oslo-regionen – Sogndal og Helgeland.

- Sogndal bruker samspillet mellom utdanning, spennende statlige arbeidsplasser, natur og friluftsliv for å tiltrekke seg nye innbyggere og næringsliv. Helgeland pekte på at samspill på tvers av aktører har vært viktig for å lykkes. Begge er gode eksempler på hvordan vi skaper attraktive, levende lokalsamfunn, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I tillegg til innlegg fra Campus Sogndal og Kunnskapsparken Helgeland  fikk utvalget høre hvorfor bedriftene Rekkje stiutvikling, Norconsult og Freyr har valgt å etablere virksomhet i disse regionene.  

Tilgang på kompetanse

Tilgang på kvalifiserte folk er sentralt når man skal etablere kompetansearbeidsplasser. Oppgaver som typisk utføres av IKT-kandidater, som programvareutvikling, drift- og overvåkning, kundestøtte og lignende kan i praksis utføres fra nesten hvor som helst. Likevel står en relativt høy andel IKT-kandidater – særlig i distriktene – uten jobb etter endt utdanning.

Utvalget fikk høre om Lånekassens erfaringer med å lyse ut stillinger med arbeidssted "hjemmekontor". Forsøket har bakgrunn i at Lånekassen har hatt utfordringer med å rekruttere IKT-kandidater, kombinert med gode erfaringer med å jobbe fra ulike steder gjennom pandemien.

- Det er flott at Lånekassen prøver ut nye metoder for å finne de beste IKT-kandidatene. Pandemien har vist oss at det i mange sammenhenger er mulig å jobbe fra hvor som helst. Disse erfaringene må vi ta med oss videre, sier statsminister Erna Solberg.