Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitaliseringsministeren overleverer rapport til FNs generalsekretær

– Målet er å legge til rette for at digitalisering og ny teknologi kan bidra til en bedre og mer inkluderende verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Medlemmene i FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid
Foto: UN Photo/Eskinder Debbebe

For et år siden etablerte FNs generalsekretær, Antonio Guterres, et høynivåpanel for digitalt samarbeid. Panelet har bestått av rundt 20 personer og har blitt ledet av Melinda Gates og Jack Ma. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup har vært medlem av panelet. I dag overleverer panelet sin rapport til FNs generalsekretær med en rekke anbefalinger for at verden dra nytte av ny teknologi. 

– Jeg håper at rapporten kan bidra til at myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn over hele verden ser behovet for å jobbe sammen for å maksimere mulighetene og minimere utfordringene som digitalisering bringer med seg, sier Astrup. 

Astrup var utviklingsminister da høynivåpanelet for digitalt samarbeid startet arbeidet sitt. Han mener at ny teknologi kan være nøkkelen til å hjelpe verdens fattigste til å arbeide seg ut av fattigdom for godt. 

– Det ligger et enormt potensial i å bruke digital teknologi for å fremme bærekraftig utvikling. Nye teknologier kan bidra til å øke velferden til mennesker over hele verden, for eksempel gjennom e-helsetjenester, digitale læremidler og tilgang til internett, sier Astrup

Også som digitaliseringsminister ser Astrup behov for økt samarbeid. 

– Det er krevende, også for et land som Norge, å henge med i utviklingen. Hvis man virkelig skal dra nytte av den teknologen som finnes, må man ha både moderne systemer, fleksibelt lovverk og god infrastruktur. For et utviklingsland kan det nesten være umulig å få til det, sier Astrup. 

FNs generalsekretær med rapporten
Foto: UN Photo/Eskinder Debbebe

Én av anbefalingene i rapporten som i dag overleveres til FNs generalsekretær er forslaget om å etablere en allianse og en plattform for digitale fellesgoder. 

– Det bør ikke være nødvendig å finne opp hjulet igjen og igjen når det allerede finnes mange digitale verktøy og teknologier der ute. Alt fra læringsteknologi, digitale helsesystemer og eID-systemer bør kunne deles på tvers av landegrenser, slik at det kan gjenbrukes og utvikles videre. Derfor ønsker vi å se på muligheten for å opprette en plattform for deling av slike digitale fellesgoder. Jeg tror og håper at det kan bli et viktig bidrag til å nå bærekraftsmålene innen 2030, sier Astrup.

Se pressemelding fra høynivåpanelet: Independent UN Panel Launches Report & Recommendations For Building an Inclusive Digital Future (PDF)

Til toppen