Digitalt konsultasjonsmøte med KS

Mandag 16. november ble det holdt et bilateralt konsultasjonsmøte mellom Landbruks- og matdepartementet og KS. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene.

Statsråd Olaug Bollestad møtte styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, nestleder Gunn Marit Helgesen og hovedstyremedlemmene Mette Gundersen, Bjørn Ropstad og Terje Søviknes til digitalt møte med følgende dagsorden:

  • Kommunesektoren og fylkeskommunenes plass i en satsing på landbrukssektoren
  • Regionalt og lokalt utviklingsarbeid med utgangspunkt i Matnasjonen Norge, Matgledekorpsene, Inn på tunet og Urbant landbruk
  • Oppfølging av statsallmenningsutvalgets forslag til ny fjellov

Møtet skjedde innenfor rammene av konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. Hovedtema for de bilaterale møtene er enkeltsaker under det enkelte fagdepartements ansvarsområdet, innspill til statsbudsjettet og bilaterale samarbeidsavtaler. Konsultasjonsmøtene er arenaer for dialog mellom partene, og det tas derfor ikke avgjørelser i disse møtene som binder handlingsrommet til partene.

Statsråd Olaug Bollestad møtte KS digitalt
Statsråd Olaug Bollestad møtte styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, nestleder Gunn Marit Helgesen og hovedstyremedlemmene Mette Gundersen, Bjørn Ropstad og Terje Søviknes til digitalt møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet