Digitalt landbruksminister-møte

Landbruksministre fra omkring 100 land understreker behovet for internasjonalt samarbeid for å håndtere klimaendringene og Covid19-pandemien.

Statsråd Bollestad representerte i dag Norge i et digitalt landbruksministermøte arrangert av den tyske landbruksministeren Julia Klöckner. Tema for møtet var "How to feed the world in times of pandemics and climate change?" I en erklæring fra ministermøtet takker ministrene bønder og andre aktører i verdikjeden for mat for deres innsats siden utbruddet av Covid19-pandemien. Ministrene understreker også at de vil bistå bøndene, slik at de ikke mister livsgrunnlaget som følge av pandemien, men kan bygge seg opp igjen etterpå, og samtidig styrke dem i møtet med kommende pandemier og utfordringer.

Den tyske landbruksministeren inviterer årlig til et landbruksministermøte i anledning åpningen av mat- og landbruksmessen Internationale Grüne Woche (IGW). Årets ministermøte ble gjennomført digitalt fredag 22. januar, med deltakelse av landbruksministre fra om lag 100 land og ledere fra en rekke internasjonale organisasjoner. Statsråd Bollestad holdt det norske innlegget. I innlegget understreket hun at Norge og det norske matsystemet har bestått testen i møte med pandemien.

– En hovedgrunn er kontinuerlig og helhjertet innsats fra alle aktørene i matsystemet for å trygge matsikkerheten i Norge i en svært krevende situasjon, sier Bollestad i en kommentar.

Saken fortsetter under bildet.

Landbruks- og matminister under dagens digitale møte.
Landbruks- og matminister under dagens digitale møte. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Hun understreket videre at Norge hadde et godt grunnlag for å takle de omfattende utfordringene ved pandemien. Norsk landbruk og matproduksjon bruker for eksempel svært lite antibiotika og sprøytemidler, og har følgelig lave nivåer av antibiotikaresistens hos mennesker. Vår respons på pandemien er slik basert på langsiktig og helhetlig arbeid for å trygge matsikkerheten gjennom bærekraftig matproduksjon, og et godt samarbeid mellom myndighetene og aktørene i verdikjeden for mat.

Ministermøtet avslutter et ukelangt digitalt arrangement, det 13. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2021. Hovedtema for alle møtene på GFFA er "How to Feed the World in Times of Pandemics and Climate Change?" Gjennom uka har det vært ulike ekspertmøter med innledninger fra både internasjonale organisasjoner og eksperter, og et forum for unge bønder. De ulike ekspertmøtene har vært åpne for alle og ligger tilgjengelig for avspilling via linken til arrangementet.