Digitalt salg av melkekvote er i gang

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. For første gang kan en ordinær salgsrunde nå gjennomføres digitalt.

Innen 1. august kan eiere av landbrukseiendom med grunnkvote for ku- og geitemelk søke om å få selge hele sin grunnkvote eller deler av den. Tidligere måtte kvoteeierne fylle ut minst tre papirskjema hvis de ville selge, nå kan hele prosessen skje digitalt.

40 prosent må selges til staten

Minst 40 prosent av den mengden kvoteeieren vil selge, må selges til staten for 4,00 kroner per liter. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten. Inntil 60 prosent kan selges til eiere av landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion til en pris som selger og kjøper avtaler.

Ved forrige ordinære salgsrunde i 2019 fikk Landbruksdirektoratet inn 609 søknader om salg av kumelk-kvote.