Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kom med innspill til arbeidsrelevansmeldingen:

DIKU-konferanse om høyere utdanning

Arbeidet med Stortingsmeldingen om arbeidsrelevans vil være tema i en sesjon på Diku-konferansen, som finner sted 24.-25. mars i Kristiansand.

Kunnskapsdepartementet vil presentere sentrale problemstillinger fra arbeidet med meldingen, og inviterer deltakerne i sesjonen til å komme med innspill. I tillegg vil Diku introdusere en ny ordning finansiert av Kunnskapsdepartementet som skal stimulere utdanningsinstitusjonene til økt samarbeid med arbeidslivet om studentenes læring.

Mer informasjon om konferansen finnes her: https://diku.no/arrangementer/diku-konferansen-for-hoeyere-utdanning.