Direkte feil om gebyrer

Jeg er enig med både riksrevisoren og Kjetil Staalesen (Dagsavisen 09.11.20) i at de overprisede gebyrene må reduseres, men det er ikke riktig at regjeringens skatteletter finansieres med gebyrer.

Overprisede gebyrer er, som Riksrevisjonen påpeker, skjult skattelegging, og bør unngås. Det er det bred enighet om, og derfor foreslår også regjeringen 326 millioner kroner til å redusere overprisingen i 2021. Det er også full åpenhet om spørsmålet i neste års budsjett: I proposisjonen fra Finansdepartementet om skatter og avgifter er overprisede gebyrer omtalt i et eget kapittel, der det gis en detaljert oversikt over hvilke gebyrer som er overpriset og hvor mye overprising det er snakk om.

De overprisede gebyrene har blitt gradvis redusert siden 2006, blant annet etter påtrykk fra denne regjeringen. Under denne regjeringen er overprisede gebyrer redusert med nesten én milliard 2021-kroner.
Påstanden om at regjeringen finansierer synlige skatteletter med «skjulte skatteøkninger» er derfor direkte feil.

Vi reduserer begge deler. Vi er fortsatt ikke i mål med å fjerne all overprising, men vi er på god vei, og arbeidet med å redusere overprisede gebyrer vil fortsette fremover.