Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jon Lomøy ny Norad-direktør

Jon Lomøy er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad. – Jon Lomøy er en erfaren leder med solid kunnskap om hvordan bistanden kan oppnå best mulig resultater, sier utenriksminister Børge Brende.

Lomøy kommer fra stillingen som leder for utviklingsavdelingen i OECD i Paris, der han hadde ansvar for gjennomgang av OECD-landenes innsats og resultater i utviklingssamarbeidet, statistikk om bistanden og politikkutvikling på en rekke områder. Lomøy har tidligere vært Norges ambassadør i både Zambia og Tanzania. I Tanzania ledet han en omfattende omlegging av innsatsen i et av Norges hovedsamarbeidsland.

– Jon Lomøy har vist at han evner å tenke nytt og tilpasse bistanden til endrede forhold i våre samarbeidsland. Jeg ser fram til å samarbeide med ham, sier Brende.

Lomøy har også vært avdelingsdirektør i både Norad og Utenriksdepartementet. Han er utdannet samfunnsgeograf.

Norad er en fagetat under Utenriksdepartementet. Norads oppgave er å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, samt å rapportere om hva som virker og ikke virker. Norad forvalter en del av de norske bistandspengene, i tillegg til å planlegge og bestille uavhengige evalueringer av norsk bistand.

Til toppen