Historisk arkiv

Diskuterer lempelser i regelverket for Kugalskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

På forrige møte i EUs faste komite for biologisk trygghet i matkjeden ble blant annet lempelser i regelverket for BSE (Kugalskap) diskutert.

På forrige møte i EUs faste komite for biologisk trygghet i matkjeden ble blant annet lempelser i regelverket for BSE (Kugalskap) diskutert. Dette ble gjort med bakgrunn i en rapport fra EUs matvarebyrå EFSA, som sier at det er mulig å heve alderen for normalslakt av storfe som skal testes for BSE.

På bakgrunn av god BSE-status har Norge unntak fra EU-regelverket og skal teste 10.000 normalslakt av storfe per år, samt risikodyr. Endringene som er foreslått i EU, gjør at alderen for normalslakt av storfe som skal testes, heves fra 48 måneder til 72 måneder fra 1. juli 2011. Fra 1. juli 2013 er det foreslått at det bare er nødvendig å teste et utvalg av dyr eldre enn 72 måneder.

Norge vil vurdere om det blir aktuelt å gjøre lempelser i norsk regelverk på bakgrunn av utviklingen i EU.

- Lempelser i BSE-regelverket har vært en viktig sak for Norge i flere år, og jeg er glad for at EU nå ser ut til å gjøre endringer som går i riktig retning, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

    Storfe
På forrige møte i EUs faste komite for biologisk trygghet i matkjeden ble blant annet lempelser i regelverket for BSE (Kugalskap) diskutert. Foto: LMD

Det er ventet at forslaget vil få tilslutning på februarmøtet i komiteen.

Forsidebilde: Storfe, Foto: LMD