Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte bekjempelse av ekstremisme

Av Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Norske reaksjoner, erfaringer og lærdommen etter 22. juli og en diskusjon om hvordan forebygge ekstremisme var tema da sosialistgruppen i Europaparlamentet inviterte til seminar i Brussel 6. desember.

Prableen Kaur var en av de norske innlederne på seminaret «More openness, more democracy – The response to the Oslo and Utøya attacks» i regi av den sosialistiske partigruppen i Europaparlamentet.

Norske reaksjoner, erfaringer og lærdommen etter 22. juli og en diskusjon om hvordan forebygge ekstremisme var tema da sosialistgruppen i Europaparlamentet inviterte til seminar i Brussel 6. desember.

Under tittelen «More openness, more democracy – The response to the Oslo and Utøya attacks» inviterte den nest største partigruppen i Europaparlamentet til seminar for å sette fokus på bekjempelse og forebygging.

En lang rekke norske innledere var invitert og deltok, inkludert Anders Behring Breiviks advokat Vibeke Hein Bæra, leder av den nasjonale støttegruppen etter 22. juli Trond Blattmann, Prableen Kaur fra AUF/Arbeiderpartiet, journalist Øyvind Strømmen og forfatter og sosialantropolog Erika Fatland.  

- Norske reaksjoner et godt eksempel
Arrangementet hadde høy prioritet fra partigruppens side og ble åpnet av S&Ds gruppeleder Hannes Swoboda, ledet av visepresident i partigruppen Sylvie Guillaume, mens visepresident i Europaparlamentet Miguel Angel Martinez Martinez ledet en av sesjonene.

Swoboda anerkjente de norske reaksjonene etter 22. juli og sa at han ikke kjenner til mange samfunn og regjeringer som ville handlet som det norske og i så måte er et godt eksempel for andre. Han understreket at bekjempelse og forebygging av ekstremisme og terrorisme må skje med utgangspunkt i åpenhet og demokrati. Guillaume understreket også at hun var imponert over det norske samfunnets reaksjoner etter 22. juli som hadde hatt fokus på demokrati og ikke på hat og hevn. Hun understreket også at til tross for at Breivik handlet alene i Oslo og på Utøya, er lignende ekstremistiske ideer et bredere problem i Europa og på internett.

Internetts rolle i radikaliseringsprosessen
Seminaret var bygget opp rundt tre panel. Det første panelet handlet om de norske reaksjonene med innlegg fra Prableen Kaur fra Arbeiderpartiet og AUF som selv var på Utøya. Hun fortalte at hun har fått spørsmål om man kan føle seg trygge i Norge med den åpenheten vi har, og understreket at væpnet politi ikke nødvendigvis betyr mer trygghet. Trond Blattmann og John Hestnes fra den nasjonale støttegruppen etter 22. juli holdt også innlegg der de blant annet orienterte om støttegruppens arbeid og hvordan det går med skadde og etterlatte i dag.

Panel to tok opp spørsmålet om hvordan bekjempe ekstremisme og medias rolle i bekjempelse av ekstremisme. Breiviks forsvarer Vibeke Hein Bæra understreket behovet for å forstå hva som skjedde 22. juli og hvordan det kunne skje, for å hindre at det skjer igjen. Bæra understreket tydelig at Breivik var en soloterrorist. Ett av Bæras hovedpoeng var internetts rolle i Breiviks radikaliseringsprosess og behovet for å få større forståelse og kunnskap om ny teknologi, hva som skjer på nettet og hvordan unge mennesker opptrer på nettet. Forfatter og journalist Øyvind Strømmen tok opp det han mente har vært en for naiv tilnærming til høyreekstremisme i en årrekke, mens fokus har vært på radikal islam. Han viste særlig til medias rolle og dekning av høyreekstremisme vs. radikal islam. Han var også opptatt av hvordan lære unge en kritisk tilnærming til det de kommer over på internett, og understreket at det er samfunnet som må spille den viktigste rollen i forebygging og bekjempelse, ikke politi og rettsvesen.

Det tredje panelet besto av eksperter på ekstremisme i Europa samt den norske forfatteren og antropologen Erika Fatland («The Year without Summer»). Matthew Goodwin fra universitetet i Nottingham mener at den høyreekstreme bevegelsen er ved et skille hvor de er i ferd med å bli mer konfronterende og noen også mer voldelige. Goodwin advarte i sitt innlegg mot for stort fokus på internett.

Til toppen