Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte bruk av skytjenester

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Bruk av skytjenester og tjenesteutsetting blir stadig mer utbredt, både i offentlig og privat sektor. Sikkerhet, utvikling og gevinster ved bruk av skytjenester ble diskutert i regjeringens digitaliseringsutvalg denne uken.

– Å utvikle og utnytte nye teknologiske muligheter er avgjørende for at offentlig og privat sektor skal levere gode og sikre digitale tjenester. Vi ser et potensiale for større bruk av skytjenester, men en vurdering av risiko, informasjonssikkerhet og lønnsomhet må ligge til grunn, sier statsminister Erna Solberg. 

Det Norske Veritas, Equinor, Sopra Steria og Arkivverket ga utvalget sine vurderinger og visjoner for bruk av skytjenester. Flere av aktørene pekte på at bruk av skytjenester krever at virksomhetene selv har digital kompetanse for å kunne ettergå og kontrollere datalagringen.

Krever en vurdering av informasjonssikkerhet og risiko

I digitaliseringsrundskrivet blir det anbefalt å bruke skytjenester dersom tjenesten er den beste og mest kostnadseffektive løsningen. Det er virksomhetene som selv har ansvar for informasjonssikkerhet i egne systemer, og for å gjøre tilstrekkelige risikovurderinger.

– Samtidig som det offentlige har en plikt til å drive mest mulig kostnadseffektivt, har vi også et ansvar for å ta godt vare på innbyggernes data og personopplysninger. Vurdering av informasjonssikkerhet er viktig når man skal anskaffe eller etablere nye IKT-løsninger. Vi vet at særlig små virksomheter og kommuner synes det er vanskelig å gjøre slike vurderinger på egen hånd. Derfor er regjeringen opptatt av at det skal finnes god veiledning både om anskaffelser og sikkerhet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Gir mer fleksibel IKT og kan gi lavere kostnader

I 2016 la regjeringen fram sin strategi for bruk av skytjenester. Strategien slår fast at bruk av skytjenester kan gi mer kostnadseffektiv og fleksibel IKT, både i næringslivet og det offentlige. En viktig målsetning med strategien var å legge til rette for at virksomheter – både offentlige og private – skulle ta i bruk skytjenester på en sikker og forsvarlig måte.