Diskuterte differensiert arbeidsgiveravgift i Brussel

Finansminister Siv Jensen møtte i dag den nye EU-kommisæren for konkurranse, Margrethe Vestager. Tema for møtet var ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

–Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde bosettingen i regionene.  Regjeringen har vært opptatt av å ha en tett dialog med EU og ESA, sier finansminister Siv Jensen.

Finansminister Siv Jensen og kommisæren for konkurranse, Margrethe Vestager. Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen.

Regjeringen fikk i 2014 EU-kommisjonens aksept for at flere typer foretak fikk beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. De gjenværende sektorunntakene skaper likevel vridninger som reduserer effektiviteten av ordningen. I tillegg må mange bedrifter operere med adskilt regnskapsføring, noe som gir økte administrative kostnader for bedriftene dette gjelder.  

–Regjeringen har lovet at vi vil følge opp ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift løpende for å se på muligheter for forbedringer. Dette gjør vi nå, sier finansminister Siv Jensen.

Til toppen