Diskuterte EU-USA-forhandlinger

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forhandlingene mellom EU og USA var tema da næringsminister Monica Mæland deltok på EFTA-møte i Geneve i dag.

Forhandlingene mellom EU og USA var tema da næringsminister Monica Mæland deltok på EFTA-møte  i Geneve i dag.
 
Næringsminister Monica Mæland og svetsisk økonomi- og forskningsminister Johann Schneider-Ammann (Martine Røiseland, NHD)


- Det er viktig at EFTA utnytter dialogen vi har opprettet med USA når det gjelder forhandlingene med EU, sier næringsminister Monica Mæland.

Hun deltok i dag på EFTAs ministermøte i Geneve. Et sentralt tema på møtet var hvordan EFTA skal forholde seg til forhandlingene mellom EU og USA. EFTA følger disse forhandlingene nøye.

-Det er for tidlig å si hvilke konsevenser en slik avtale vil få for Norge. Tiden er heller ikke moden for å ta en beslutning om hvordan våre interesser best vil bli ivaretatt, sier Mæland.

EFTA-ministrene diskuterte i tillegg arbeidet med frihandelsavtaler. Det er håp om å sluttføre forhandlingene med India snart. EFTA og Russland, Kasakhstan og Hviterussland har også gjort betydelige fremskritt i forhandlingene om en frihandelsavtale.

Asia forblir et viktig satsingsområde for EFTA, med pågående forhandlinger med India, Vietnam og Indonesia, og planlagt forhandlingsoppstart med Malaysia og gjenopptakelse av forhandlinger med Thailand. EFTA-ministrene møtte Filippinenes statssekretær Cristobal i Geneve for å diskutere hvordan samarbeid om rammene for handel og investeringer mellom EFTA og Filippinene kan styrkes.

Oppdatering og videreutvikling av flere av EFTAs eksisterende frihandelsavtaler står også på trappene. Dette gjelder spesielt frihandelsavtalene med Canada og Tyrkia.