Diskuterte finansmarkedspolitikk for EØS og Norge i Brussel

Statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak, deltok i diskusjon med representanter fra Island og EU-kommisjonen i Brussel 27. september.

 

Statssekretær Vamraak på vei til møte i Kommisjonen sammen med Erling G. Rikheim i Finansdepartementet og finansråd ved EU-delegasjonen, Bjarne Stakkestad. Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen

Statssekretæren var én av tre hovedtalere under seminaret «Inside the Internal Market, Outside the Banking Union», som var arrangert av EFTA-sekretariatet. Et aktuelt tema ettersom EFTA/EØS-landene i disse dager jobber for å innlemme EUs finanstilsynssytem i EØS-avtalen.

Vamraak forklarte blant annet hvordan Norge har taklet utfordringer i tøffe økonomiske tider.

– Den norske økonomien har taklet utfordringene ganske bra, til tross for et 70 prosent fall i oljeprisen, sa han, og pekte på Norges pengepolitikk og Statens pensjonsfond utland som grunner til nettopp det.

– Norge trenger derfor ikke kutte i velferdsgoder i vanskelige økonomiske tider.

Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen.

– Risikabel kombinasjon

Vamraak argumenterte for at det å være en del av det indre marked, men ikke en del av bankunionen, er en god kombinasjon for Norge.

Den islandske sentralbanksjefen, Már Gudmundsson, mente derimot denne kombinasjonen kunne være risikabel, slik man så under Islands finanskollaps i 2008.

– Bølger av internasjonal kapitalflyt kan velte økonomien selv om man har en stabil båt, sa han om hvordan en liten økonomi som Island påvirkes av internasjonale krefter.

Bankunionen i bedring

Også Europakommisjonen deltok på seminaret. Enhetsleder i DG FISMA, Mario Nava, snakket om fordelene og utfordringene ved EUs bankunion.

– Per i dag er ikke bankunionen slik vi gjerne skulle likt at den var, ettersom den blant annet ikke har felles banksikkerhetsfond. Men den er mye bedre enn folk forventet for bare noen år siden, sa Nava.

Panelet i debatten etter talene bestod av justisdirektør i Finans Norge, Carl Flock (t.v.), direktør i Liechtensteins bankforbund, Simon Tribelhorn, ordstyrer fra ESA, Helga Jónsdóttir, i tillegg til Tore Vamraak, Már Gudmundsson og Mario Nava. Foto: Lars Måseide, EU-delegasjonen.

Seminaret ble etterfulgt av en paneldebatt om finansmarkedsspørsmål i EØS-området med spørsmål fra publikum.

Les mer om Norges samarbeid med EU om finans og økonomi

Til toppen