Diskuterte finansskatt og nasjonale reformprogrammer

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

De viktigste og mest tidkrevende temaene på rådsmøtet mellom økonomi- og finansministrene i EU (ECOFIN) 22. juni var drøfting og godkjennelse av anbefalingene vedrørende de nasjonale reformprogrammene og spørsmålet om transaksjonsskatt i finanssektoren (FTT). Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

Europakommisjonen har gjennomgått og gitt landspesifikke anbefalinger til de nasjonale reformprogrammene som landene har utarbeidet som del av Det europeiske semester for 2012. Status for reformprogrammene og Europakommisjonens anbefalinger skal endelig godkjennes på møtet i Det europeiske råd 28.-29. juni.

Strukturendringer
Anbefalingene omfatter i stor grad strukturendringer på ulike områder som banksektoren, pensjonsordninger, arbeidsmarkedet og overordnet på skatteområdet, men også påpekning av makroubalanser som bør rettes opp og budsjettkonsolideringer som Europakommisjonen mener går for tregt. Noen av landene er nok uenig i enkelte av beskrivelsene som Europakommisjonen gjør og i deler av anbefalingene som gis, men anbefalingene ble videresendt uendret fra ECOFIN til møtet i Det europeiske råd - og der vil det antagelig også bli tilslutning.

Budsjettunderskudd
ECOFIN besluttet også å avslutte prosedyrene for uforholdsmessig store underskudd (excessive deficit procedure) overfor Tyskland og Bulgaria, ettersom disse landene blir oppfattet å ha oppnådd målsettingene om å bringe ned budsjettunderskuddene tilstrekkelig og på varig basis. Tilbakeholdelsen av deler av midlene fra EU-fond til Ungarn ble også besluttet opphevet.

Skatt på finanstransaksjoner
ECOFIN-møtet bekreftet de tidligere kjente uenighetene om etablering av transaksjonsskatt i finanssektoren, slik at Europakommisjonens forslag om dette ikke vil bli vedtatt. Likevel er et betydelig antall av landene innstilt på å kunne inngå et forsterket samarbeid (enhanced cooperation) for å gå videre med forslaget og forberede innføringen av en slik skatt.

Denne rapporten ble skrevet før møtet i Det europeiske råd 28. og 29. juni.

Til toppen