– Religion eller kulturelle tradisjoner må aldri stå i veien for jenter til å leve frie liv

Likestilling for jenter og kvinner er viktig, også for de som lever og bor på landsbygda. Dette er hovedtema under FNs kvinnekommisjon (CSW), som avholdes for 62. gang i FNs hovedkvarter i New York. I tillegg er kvinner og media et sidetema i år.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland deltar sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

– Religion eller kulturelle tradisjoner må aldri stå i veien for jenter til å leve frie liv, eller brukes som en unnskyldning for å frata kvinner grunnleggende rettigheter, understreket statsråd Helleland da hun holdt Norges hovedinnlegg i FN torsdag morgen.

Likestillingsministeren understreket også at selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, er det fortsatt utfordringer i distriktsnæringer som landbruk og fiskeri, der menn dominerer.

– Kvinner må få større eierandeler i næringer som fiske og landbruk, sa Helleland.

Videre sa statsråden i sitt innlegg at for å nå målet om likestilling for jenter og kvinner som lever på landsbygda, er deres rett til å bestemme over egen kropp og rett til utdanning viktig.

Ministre fra om lag 90 land og flere tusen representanter fra sivilt samfunn diskuterer viktige tema innen likestilling, som blant annet kvinner i media og #metoo, jenter og utdanning, kvinners helse og seksuelle rettigheter, og kvinners rett til å eie og drive jord.

– Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er viktig for at jenter og kvinner skal kunne bestemme og planlegge for om, når og hvor mange barn de vil ha. Vi må også få slutt på tvangsekteskap og barneekteskap, framholdt Helleland da hun holdt Norges innlegg i FN.

Helleland har bilaterale samtaler og møter med ministre fra en rekke land de dagene hun deltar på Kvinnekommisjonen. I et møte med de nordiske likestillingsministrene trakk statsråden fram vold i nære relasjoner, et kjønnsdelt arbeidsmarked og manglende likestilling i primærnæringer som fiske og landbruk som områder der Norge må gjøre en innsats for å oppnå bedre likestilling. I tillegg pekte statsråden på de utfordringene moderne teknologi og kroppspress gir oss i et moderne samfunn.

– ­Usunne kroppsidealer og et kontinuerlig press gjennom sosiale medier representerer et økende likestillingsproblem. Det er viktig at dagens unge forstår at de er gode nok som de er. Vi må jobbe mot kroppspress og stereotype kjønnsroller, understreket statsråden i møtet med nordiske kolleger.

Utenriksminister Ine Søreide Eriksen og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har også et felles møte med de norske organisasjonene som deltar under Kvinnekommisjonen. Sammen møter de to statsrådene også leder i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka. Norge ønsker å være en viktig og konstruktiv partner for UN Women innen arbeidet med kvinners rettigheter og likestilling.

Til toppen