Diskuterte medienes fremtid i Norden

I år er kulturminister Linda Hofstad Helleland formann i Nordisk ministerråd for kultur. 1. november møttes de nordiske kulturministrene i Helsingfors for å diskutere bl.a. idéen om et nytt, nordisk storfilmfond.

På det nordiske kulturministermøtet sto særlig mediepolitiske spørsmål på dagsorden. Medieøkonomi er et prioritert område for det norske formannskapet. Fallende inntekter i mediebransjen er en felles utfordring i de nordiske landene. En policyutredning om globale aktører i det nordiske mediemarkedet var underlag for ministerdebatten.

-  Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre er å bidra til at mediebransjen selv kan finne fremtidsrettede og bærekraftige forretningsmodeller. For å klare det må vi prioritere virkemidler som stimulerer til utvikling og innovasjon, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Forslag om nytt, nordisk storfilmfond

Kulturministrene diskuterte også hvordan man skal fremme nordisk innhold, bl.a. ved å se på hvordan man kan bidra til finansiering av ny produksjon, og styrke tilgjengeligheten og synligheten til nordiske filmer på det nordiske og internasjonale filmmarkedet. På filmfestivalen i Haugesund presenterte kulturminister Linda Hofstad Helleland forslag om et nordisk storfilmfond for å stimulere til flere nordiske storfilmproduksjoner. De nordiske kulturministrene var enige om å gå videre med forslaget, og i første omgang få utredet hvordan et slikt fond skal kunne finansieres.

-  For å få opp de største filmene, som kan bygge merkevaren "nordisk film" i Norden og internasjonalt, bør de nordiske landene få bedre muligheter til å samarbeide om produksjoner, sier Helleland.  

-  Her ligger det et uforløst potensial for både de store og de små nordiske filmene. Ved å sikre finansiering til større filmer, kan man med andre ord også bidra til å "åpne dører" for de små og mellomstore filmene, sier kulturministeren.

Et aktivt formannskap går mot slutten

Dette er det siste ministermøtet under Norges formannskap i 2017.

-  Formannskapsåret i Nordisk ministerråd går mot slutten. Vi har brukt året aktivt, og fremmet en rekke dagsaktuelle saker om angår alle som bor i Norden. Bl.a. har vi lansert det tre-årige prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, som skal se på hvordan kulturlivet kan legge til rette for inkludering og integrering, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Temaer som kunst og kultur i Arktis og godt styresett og kvinners stilling i idretten, har også vært løftet under Norges formannskap.

 

Til toppen