Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder for utmarkskommunene

Sted:

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland innleder for Utmarkskommunenes sammenslutnings landsmøte. Tema for innlegget er forvaltning av utmarka, og møtet foregår digitalt.