Grønne investeringer er lønnsomme

- I dag er vi vitne til et glimrende eksempel på at smarte, grønne og bærekraftige investeringer i utviklingsland kan være lønnsomme, og som dermed er med på å løse både klimakrisen og redusere fattigdom, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Salget av SN Power viser at regjeringens satsing på å bygge fornybar energi gjennom Norfund har gitt lønnsomhet. Nå kan de frigjøre kapital som igjen kan investeres i nye virksomheter som bidrar til å bygge mer fornybar energi og etablere arbeidsplasser og legge grunnlaget for skatteinntekter, som er viktig for bærekraftig vekst.

- Når slike investeringer gir god avkastning og det blir mulig å selge til private investorer, kan vi skape mer utvikling gjennom at frigjorte midler kan brukes til nye investeringer i utviklingsland, sier Ulstein.

Antallet mennesker i Afrika som ikke har tilgang på strøm øker for første gang på flere år på grunn av pandemien. Utviklingsministeren mener det er oppløftende å se at Scatec Solar og Norfund nå varsler økt felles satsning på å gi flere tilgang på energi gjennom kombinasjoner av vannkraft og solenergi, og at Norfund nå får frigjort midler til flere slike investeringer.

- Dette handler om å investere i prosjekter som skaper en grønnere fremtid, nye arbeidsplasser og dermed skaper grunnlaget for bærekraftig vekst. Tilgang til energi er en forutsetning for utvikling, sier Ulstein.

Utviklingsministeren lanserte i forrige uke et forslag om å utrede et klimafond for å redusere klimagassutslipp, som en leveranse på Granavoldens punkt om «en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.»

- Norfunds erfaringer med oppbyggingen og salget av SN Power viser at det er mulig å mobilisere privat kapital til lønnsomme investeringer i utviklingsland. Dette er helt nødvendig dersom vi skal få opp takten med å bygge fornybar energi, redusere investeringer i kullkraft og dermed bremse klimakrisen, sier Ulstein.