Utviklingsministeren deltek på eit møte om nulltoleranse for økonomisk misleghald

Sted:

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på eit fellesmøte med sivilt samfunn vedrørande ein rapport om praktisering av nulltoleranseprinsippet for økonomiske misleghald i tilskuddsforvaltinga.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83