Utviklingsministeren deltek på Nullsultkonferansen 2020

Sted:

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek i paneldebatt på Nullsultkonferansen 2020. Arrangør er Caritas saman med organisasjonane i Grow-initiativet (Kirkens Nødhjelp, Norges vel, Utviklingsfondet og Care).

Tema er FNs berekraftsmål nr. 2 om utrydding av svolt i verda i lys av covid-19.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes, 93 23 18 83