DN på villspor om jobbskattefradrag

Et jobbskattefradrag for unge vil etter alt å dømme bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet.

DN er i lederartikkelen fredag 18. juni skeptisk til regjeringens forslag om et jobbskattefradrag som innebærer en skattelette på opptil 5000 kroner til unge med lave og middels arbeidsinntekter. Å gi en betydelig skattelette til unge lavtlønte i etableringsfasen er selvsagt bra i seg selv, og vil i tillegg kunne bidra til at flere kommer ut i arbeidslivet. Begge deler vil bidra til redusert ulikhet, og forslaget er derfor – som jeg har skrevet i denne avisen tidligere – et skattepolitisk kinderegg.

De siste to tiårene har flere unge fått en tyngre vei inn i arbeidslivet, og særlig andelen sysselsatte menn har gått ned i perioden. Samtidig har andelen unge som mottar langvarige trygdeytelser, økt. Denne utviklingen må bekjempes på flere måter: med en bedre skole, satsing på psykisk helse, en inkluderingsdugnad i arbeidslivet – og gjennom å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Forslaget om et jobbskattefradrag vil være spesielt gunstig for dem som går på for eksempel uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, og som klarer å komme delvis i jobb. De vil kunne ha glede av fradraget fra første krone de tjener.

DN er altså skeptisk, og peker blant annet på Sysselsettingsutvalget. Det er riktig at utvalget ikke anbefalte et generelt jobbskattefradrag à la det man har i Sverige – men så er det heller ikke det vi foreslår. Utvalget påpekte at et generelt fradrag ville koste mye, og at det i så fall burde avgrenses på en hensiktsmessig måte. En avgrensning til unge, slik regjeringen foreslår, mener jeg er fornuftig: Bidrar man til at en 25-åring kommer i jobb, vil man potensielt ha sparte utgifter og få økte skatteinntekter i 40 år fremover.

Et jobbskattefradrag for unge vil etter alt å dømme bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet, med alt det det innebærer for den enkelte og for samfunnet. Samtidig vil det være en sosialt treffsikker skattelette for 400.000 unge i etableringsfasen med lav og middels inntekt. Jeg er enig med DN i at forslaget er en god politisk sak for regjeringen – rett og slett fordi et jobbskattefradrag for unge er god politikk.