DNB får endre konsernstruktur

Finansdepartementet har i dag åpnet for at DNB kan endre sin konsernstruktur, slik at DNB Bank ASA kan bli øverste morselskap i DNB-konsernet.

DNB-konsernet er i dag organisert etter holdingmodellen, med et holdingforetak som øverste morselskap og eier av datterforetakene DNB Bank ASA, DNB Livsforsikring AS og DNB Asset Management Holding AS. Etter dagens vedtak fra departementet kan DNB Bank ASA bli øverste morselskap i konsernet, med DNB Livsforsikring AS og DNB Asset Management Holding AS som datterforetak.

Gjennomføring av endringene i konsernstrukturen vil kreve ytterligere tillatelser i henhold til finansforetaksloven og annet relevant regelverk.

Les vedtaket