Dobbelt så mange søknader til Enova i 2013

Olje- og energiminister Tord Lien fikk i dag overlevert Enovas resultater for 2013. Enova har i 2013 gitt tilsagn om støtte til 1350 ulike prosjekter. Det ga et kontraktsfestet energiresultat på 1,4 terrawattimer (TWh). Samtidig har antallet søknader doblet seg fra 2012.

Satsingen gjennom Enova spenner bredt. I 2013 ble det gitt støtte til tiltak innen bygg, industri, varme og ny teknologi.

- Det er gledelig å se at antall søknader har doblet seg fra 2012. Økt interesse for å investere i miljøvennlige løsninger viser at aktørene i markedet tar fremtidens utfordringer på alvor, sier olje- og energiminister Tord Lien

Satsingen på energiomlegging gjennom Enova er en langsiktig satsing på utvikling av markedet for miljøvennlige energiløsninger som bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og å redusere utslipp av klimagasser.

- Det eksisterer fremdeles stort potensial for energiomlegging. Jeg vil derfor sterkt oppfordre aktørene til å benytte seg av Enovas ekspertise og støtteordninger, sier Lien

Se pressemelding og resultatrapporten på Enova sine hjemmesider.

Enova-direktør Nils Kristian Nakstad overrekker Enovas resultatrapport til olje- og energiminister Tord Lien (foto: Jan Magne Bae/ OED).

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er et viktig verktøy i regjeringens satsing på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Til toppen