Ytterligere 3,6 milliarder kroner til den humanitære krisen i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den internasjonale giverlandskonferansen for Sør-Sudan resulterte i en dobling av støtten til humanitær innsats, fra 3,6 milliarder kroner til over 7,2 milliarder kroner. - Jeg er svært glad for at Norge med denne giverkonferansen har bidratt til at den humanitære innsatsen i landet nå kan dobles, sier utenriksminister Børge Brende.

Den internasjonale giverlandskonferansen for Sør-Sudan resulterte i en dobling av støtten til humanitær innsats, fra 3,6 milliarder kroner til over 7,2 milliarder kroner. - Jeg er svært glad for at Norge med denne giverkonferansen har bidratt til at den humanitære innsatsen i landet nå kan dobles, sier utenriksminister Børge Brende. 

Etter at væpnet konflikt brøt ut i desember i fjor, har over fem millioner mennesker blitt rammet av en fullskala humanitær krise. Det er behov for 10,7 milliarder kroner til humanitær innsats gjennom FN og hjelpeorganisasjoner i Sør-Sudan. Før konferansen, hadde FN fått inn rundt 3,6 milliarder kroner. På giverkonferansen i Oslo i dag, der representanter for over 50 land, FN og hjelpeorganisasjoner var samlet, ble beløpet doblet.  

- Med denne konferansen har vi lykkes med å få verdens oppmerksomhet på en katastrofe under full utvikling, som vil trenge hjelp i lang tid fremover. I dag har vi kommet et langt stykke på vei med å redde flere liv og avverge sultkatastrofe. Med disse midlene vil barn og voksne i en desperat situasjon få livsviktig hjelp. Midlene skal kanaliseres gjennom humanitære organisasjoner på bakken i Sør-Sudan, som gir mat, vann, helsehjelp, tak over hodet, beskyttelse og utdanning til barna, sier utenriksminister Brende.   

Han påpeker at det aller viktigste for å avhjelpe den humanitære krisen i Sør-Sudan, er at krigshandlingene opphører og at de stridende partene tilrettelegger så alle sivile i akutt nød kan få tilgang til humanitær hjelp. 1,3 millioner mennesker som har måttet flykte, må få mulighet til trygt å vende hjem og gjenoppbygge sine liv. 

Norge har bidratt med 372 millioner kroner, i tillegg til 100 millioner kroner som ble gitt til nødhjelpsresponsen tidligere i år. Det norske bidraget vil gå til humanitært arbeid gjennom FN, frivillige organisasjoner og Røde Kors i Sør Sudan. I tillegg vil deler av midlene gå til hjelpeinnsats i nabolandene som mottar store grupper flyktninger fra Sør-Sudan. Blant de største bidragsyterne på konferansen er USA, Storbritannia og EU. Giverkonferansen er organisert av Norge i samarbeid med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Les også felles pressemelding fra Utenriksdepartementet og FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).