Viktig med enighet om WTO før ministermøtet

Norge, sammen med 49 andre WTO-medlemmer, uttrykker i et opprop skuffelse og bekymring for manglende enighet om et arbeidsprogram for Doha-forhandlingene. Medlemmene peker samtidig på at det er viktig å se fremover og finne løsninger frem mot WTOs ministermøte i Nairobi i desember som legger grunnlaget for avslutningen av Doha-runden.

- Jeg er skuffet over at det ikke var mulig for WTOs medlemskap å komme frem til et arbeidsprogram. Det er nå viktig å fokusere på løsninger frem mot Nairobi. En løsning der vil være viktig både for organisasjonen, den globale økonomien og for norsk næringsliv, sier statssekretær Morten Høglund.

I november 2014 fattet WTOs hovedråd vedtak om at det innen utgangen av juli 2015 skulle utarbeides et arbeidsprogram for håndteringen av de gjenstående spørsmålene i Doha-runden. Det har man ikke lykkes med. Arbeidet med å finne løsninger som legger grunnlaget for en avslutning av Doha-runden på WTOs ministermøte i Nairobi i desember fortsetter. I oppropet oppfordres de største landene til å vise lederskap og bidra til at ministermøtet i Nairobi blir vellykket.

 

Til toppen