Dokument om dyrekrimprosjektet

Det har tidligere vært gitt delvis innsyn i et dokument som blant annet omhandler mandat for arbeidsgruppen som utredet nye tiltak mot dyrevelferdskriminalitet (dyrepoliti).

Ettersom prosessen som notatet omhandler er avsluttet, er det nå gitt innsyn i hele notatet.

Til toppen