Dokumentar: Birds of a Feather - Stories from a conflict zone

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I over 40 år har Kypros vært fysisk delt og vert for et av FNs lengste fredsbevarende oppdrag.

Den offisielle historien om hva som er bakgrunnen for konflikten og det som skjedde, er ulik på hver side av buffersonen. Dette har igjen skapt lite rom for dialog eller gjensidig forståelse.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge en rekke tiltak på Kypros for å styrke kontakten og dialogen mellom nord og sør på øya, inkludert denne dokumentaren: Birds of a Feather.

Filmen ble laget i 2012 og reiser spørsmål som gir gjenklang i alle frosne konflikter om sannhet, historie og hvem som er ofre.

Filmen er laget av Stephen Nugent og Stefanos Evripidou på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Dokumentaren er tekstet på engelsk, gresk og tyrkisk.