Historisk arkiv

Ny norsk dommer ved EFTA-domstolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Professor Per Christiansen er oppnevnt av de tre EØS/EFTA-landene som ny norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg.

Professor Per Christiansen er oppnevnt av de tre EØS/EFTA-landene som ny norsk dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg.

– Med Christiansen får EFTA-domstolen en dommer med lang og allsidig erfaring fra EØS-retten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Christiansen er i dag professor ved Universitet i Tromsø, hvor han underviser i EU- og EØS-rett, samt statsrett og folkerett. Christiansen har juridisk erfaring fra Norges Bank og Finansdepartementet. Han har vært spesialråd for økonomi og finanssaker ved Norges EU-delegasjon, justissekretær ved EFTA-domstolen og privatpraktiserende advokat.

Christiansen tiltrer stillingen 17. januar 2011. Han etterfølger Henrik Bull som har vært norsk dommer ved domstolen siden 1. januar 2006.

EFTA-domstolen har til oppgave å løse tvister og avsi rådgivende uttalelser vedrørende fortolkningen av EØS-avtalen for Norge, Island og Liechtenstein og har en lignende funksjon som EU-domstolen har for EUs medlemsland.

 
 
Til toppen