Donasjoner fra Norge til Ukraina tilsvarende om lag 1 milliard kroner

– Krigen i Ukraina raser for fullt. Ukraina har stort behov for mer militært materiell. Norge har levert viktig materiell til Ukraina for å støtte dem i deres kamp mot Russland. Vi og våre allierte er tydelige på vår langsiktige støtte til Ukraina. Ukraina kan stole på fortsatt solid støtte fra Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Tidligere donerte panservernraketter av typen M72 som ble lastet opp på en norsk C-130 J Hercules på vei mot Ukraina.
Tidligere donerte panservernraketter av typen M72 som ble lastet opp på en norsk C-130 J Hercules på vei mot Ukraina. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Gjennom vinteren har Norge donert militært materiell fra Forsvaret til Ukraina til en verdi på om lag 1 mrd. kroner. Støtten omfatter artillerigranater, panservernvåpen, mineryddere og støtte til vedlikehold av stridsvogner. Norge har donert 5 000 panservernraketter av typen M72. Vi har også gitt noen sårt tiltrengte artillerigranater, som blant annet kan benyttes i M109 som Norge har donert tidligere. Verdien er inkludert gjenanskaffelse.

Donasjonen av artillerigranater i vinter var av et begrenset omfang, men en viktig støtte frem til leveringen fra det tsjekkiske initiativet starter. Der bidrar Norge med inntil 1,6 mrd. kroner.

Norge bidrar med opplæring og donerer mineryddere til Ukraina
– For å operere trygt og effektivt må de ukrainske forsvarsstyrkene rydde store områder for miner. Norge deltar i opptreningen av ukrainske mineryddersoldater i Litauen. Treningen er et samarbeid mellom de nordiske landene. Nå har vi også donert tre mineryddere på Leopard 1 stridsvogn-chassis som kan brukes i operasjoner, sier forsvarsministeren.

Norge setter av 150 millioner kroner til vedlikehold av donerte leopard stridsvogner i Polen
Norge har tidligere donert åtte stridsvogner av typen Leopard 2 A4 (LEO 2A4) samt støttevogner til Ukraina.
– Det er behov for understøttelse, reparasjon og vedlikehold av materiell som doneres. Norge har derfor satt av inntil 150 mill. kroner for vedlikehold av Leopard 2 A4 stridsvogner ved et vedlikeholdssenter i Polen, sier forsvarsministeren.

Norsk militær støtte framover
Den norske militære støtten til Ukraina er del av en bred internasjonal innsats blant allierte og partnerland. Den militære norske støtten vil fortsatt innrettes langs fire hovedspor:

  • Donasjoner av materiell fra forsvarssektoren.
  • Donasjoner av materiell anskaffet direkte fra industrien.
  • Trening og opplæring av ukrainsk personell.
  • Donasjoner av materiell anskaffet gjennom internasjonalt samarbeid og fondsmekanismer.

Gjennom Nansen-programmet bidro Norge i 2023 med militær støtte til Ukraina på om lag 10 milliarder kroner, i form av donasjoner fra forsvarssektoren og industrien, tilskudd til internasjonale fond og mekanismer og trening av ukrainsk personell. Regjeringen har allerede fattet en rekke store beslutninger om militær støtte for 2024 og er til enhver tid i dialog med allierte og partnere om tiltak som kan bidra til å dekke høyt prioriterte ukrainske militære behov.

Norges støtte baserer seg på Ukrainas behov. Norge har prioritert å donere bla. luftvern, artilleriammunisjon og mineryddermateriell, i tillegg til bl.a stridsvogner. Norge bidrar også betydelig knyttet til opptrening av ukrainsk personell, som Heimevernets fagutdanning i Norge, instruktørstøtte til grunnleggende soldatutdanning i operasjon Interflex i Storbritannia og støtte til treningen av ukrainsk personell i Danmark i forbindelse med donasjoner av F-16-kampfly. Norge har også bidratt med trening av ukrainske soldater på blant annet M109-artilleri, Hellfire-missiler, NASAMS-luftvern og artilleriradar.

Sammen med Storbritannia leder Norge den maritime kapabilitetskoalisjonen for å utvikle den ukrainske marinen. Innenfor dette arbeidet skal Norge blant annet bistå med trening av ukrainske marinesoldater.