Døråpner for Stavangerregionen

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Heidi Kristina Jakobsen er ny direktør ved Stavangerregionens Europakontor. Fra kontoret i Brussel koordinerer hun samarbeidet mellom regionen og EU ved å være både kompetansesenter og døråpner.

Heidi Kristina Jakobsen har tidligere jobbet for norsk og svensk KS sine brusselkontorer. Hun har også jobbet for Nærings- og handelsdepartementet. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen

Heidi Kristina Jakobsen er ny direktør ved Stavangerregionens Europakontor. Fra kontoret i Brussel koordinerer hun samarbeidet mellom regionen og EU ved å være både kompetansesenter og døråpner.

Stavangerregionens Europakontor ligger bare et steinkast fra Europaparlamentet, i Rue Luxembourg. Herfra jobber Heidi Kristina Jakobsen sammen med ytterligere én ansatt med å gjøre strekningen mellom Europa og Sør-Vestlandet litt kortere.

- Vi skal bidra til regional utvikling ved å være et kompetansesenter og en døråpner for regionens aktører slik at de bedre kan nyttiggjøre seg de mulighetene som finnes innenfor EU-systemet og i Europa for øvrig. Vi inviterer medlemmene fra hit for å lære om mulighetene EU kan by på, og hjelper regionens næringsliv så langt vi kan, forteller Heidi Kristina Jakobsen.

Målet er å øke kunnskapen om EØS-avtalen som premisslegger for offentlige myndigheter, kunnskapsmiljøene og næringsliv, men også informere om de mulighetene avtalen gir samt legge til rette for læring og samarbeid mellom regionen og andre regioner i Europa.

Utveksler erfaringer
Kontoret eies av til sammen 20 kommuner i regionen sammen med Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Stord/Haugesund, International Research Institute of Stavanger, Lyse Energi og Stavangerregionen Havn.

- En stor del av jobben går på å vise frem hvilke muligheter som finnes her. Dette gjelder blant annet EUs programmer og finansiering som aktørene i regionen kan ta del i. Like viktig er det å skape kontakt mellom vår region og andre regioner i Europa. De har mange felles problemstillinger, forteller Jakobsen.

Som eksempel på en felles utfordring i Europa, nevner hun en aldrende befolkning. Behovet for velferdsteknologi og innovasjon i helsesektoren er ifølge Jakobsen enormt ettersom flere eldre lever lenger og skal betjenes med færre ressurser. En mulig plattform for samarbeid om denne problemstillingen er EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring.

- Dette er en plattform hvor kunnskapsmiljøene, offentlig sektor og privat næringsliv kan samarbeide for å finne løsninger på utfordringene. Jeg har stor tro på at denne typen samarbeid skaper bedre løsninger for alle parter, sier hun.

Andre viktige områder for regionen er blant annet og infrastruktur og byutvikling, forskning og utdanning, kultur og attraktivitet, videreutvikling av næringsklynger innen energi, mat og samt maritim og marin sektor.

Energi viktig
Med oppstart allerede i 1993, er Stavangerregionens Europakontor det eldste norske regionkontoret i Brussel. Én av grunnene til dette er den store energisektoren i og rundt Stavanger.

- En viktig del av jobben min er å synliggjøre og profilere regionen utad i Europa. Dette gjør vi gjennom deltakelse i forskjellige nettverk og blant annet gjennom deltakelse på regionenes dager, Open Days, her i Brussel.  Å være Europas kulturhovedstad i 2008 bidro til å sette oss på kartet, og vi markedsfører oss som Europas energihovedstad. Dette reflekteres også i at vi jobber direkte opp mot Europakommisjonens generaldirektorat for energi, sier Jakobsen.

Sammen med Statoil arrangerer kontoret to ganger i året besøk til Stavanger for praktikantene i Generaldirektoratet for energi. Hensikten er å synliggjøre Stavanger-regionen som europeisk energiaktør og som en attraktiv arbeidsregion.

- Vi har et målrettet arbeid mot praktikantene. De kommer i kontakt med folk med kunnskap om energi i Stavanger. Samtidig har de med seg mye kunnskap fra arbeidet i Kommisjonen, så her er det kompetanseutveksling begge veier, forteller Jakobsen.

Vil ha flere til Brussel
I tiden fremover vil Jakobsen arbeide for å få flere ressurser inn i samarbeidet mellom Stavanger-regionen og EU.

- Vi ser på en praktikantordning slik flere av de andre regionkontorene har i Brussel. I tillegg vil jeg se på muligheten for hospitering ved kontoret. Jeg tror det er en flott mulighet for medlemmene å få et større innblikk i det som foregår i Brussel og EU, avslutter Heidi Kristina Jakobsen.

Til toppen