Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdensbanken må fortsatt være en drivkraft i multilateralt samarbeid

- Verdensbanken er en sentral drivkraft i multilateralt samarbeid og en av våre viktigste partnere i arbeidet med å utrydde fattigdom og bidra til inkluderende, bærekraftig vekst, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Sammen med nordiske og baltiske kolleger, møtte utviklingsministeren i går og i dag Verdensbankens fungerende president Kristalina Georgieva på Island. Et sentralt tema på møtet i Reykjavik var den kommende påfyllingen av Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA). Georgieva kom med en sterk oppfordring til giverne om å bidra på et høyt nivå til påfyllingen av fondet.

Verdensbankens fungerende president Kristalina Georgieva omkranset av nordiske og baltiske utviklingsministere. Foto: Guri Solberg, UD
Verdensbankens fungerende president Kristalina Georgieva omkranset av nordiske og baltiske utviklingsministere. Norges Dag-Inge Ulstein står lengst til venstre. Foto: Guri Solberg, UD

- Jeg er bekymret for den økende gjeldsveksten i fattige land og understreket at banken i samarbeid med Det internasjonale pengefondet (IMF) må trappe opp arbeidet for å unngå nye gjeldskriser. Jeg berømmet også bankens økende fokus på tiltak mot klimaendringer, sier utviklingsministeren. 

Norge bidrar med omlag 3,1 milliarder kroner i året til Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse og utvikling. Av dette går drøyt 900 millioner til IDA-fondet. 32 prosent av bankens lån går til tiltak innen ren energi og klimatilpasning. 

På Island møtte de nordiske og baltiske ministrene også USAs kandidat til jobben som ny president for Verdensbanken, Under Secretary i det amerikanske finansdepartementet, David Malpass. 

- Dialogen med David Malpass var åpen og god. På møtet understreket vi at den neste presidenten må forplikte seg til internasjonalt samarbeid og Verdensbankens mandat for fattigdomsbekjempelse. Bankens innsats for bærekraftig utvikling gjennom støtte til blant annet klimatiltak, sårbare grupper, utdanning og likestilling må videreføres, sier Dag-Inge Ulstein. 

Prosessen med å rekruttere ny president skal være ferdig 8. april. David Malpass er pr. i dag den eneste kandidaten. 

Til toppen