Drøftelser om EUs energiveikart

Statssekretær Per Rune Henriksen deltok i dag på EUs uformelle energiministermøte i Horsens i Danmark. Tema på møtet var EUs arbeid med langsiktige energipolitiske utfordringer.

Drøftelsene var et innspill til de politiske konklusjonene som skal fattes i juni om EUs energiveikart fram mot 2050.

I sitt innlegg framhevet statssekretær Henriksen hvordan Norge arbeider med sentrale energipolitiske spørsmål innen energieffektivisering, fornybar energi, infrastruktur, naturgass og CCS med hensyn til EU og Europa.

- Det uformelle energiministermøtet har vært en utmerket arena for å forstå EUs løpende energidebatt og samtidig få markert norske synspunkter, sier statssekretær Per Rune Henriksen.Les også pressemeldingen på Olje- og energidepartementets nettsider.

Til toppen