Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Drøfter bærekraftige byer i Norden

- Vi må planlegge og bygge for bærekraftige og grønne byer. Byveksten er en felles utfordring i Norden og vi kan lære av hverandre, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 27. april diskuterer han bypolitikk med Nordisk ministerråd i København.

Målet med møtet er å skape grønn vekst og bærekraftige byer og byregioner i Norden. Det handler blant annet om hvordan hver enkelt by utformes slik at det fører til mindre biltransport og gode bymiljøer for mennesker. 

-  Vi møter felles utfordringer med å bygge nok boliger bolig, og planlegge areal,  transport og gode kollektivløsninger. Jeg ser frem til å utveksle erfaringer og diskutere felles problemstillinger med nordiske kollegaer, sier Sanner.

Statsråden skal også delta på Nordic Built Cities -konferansen i København samme dag.  Dette er oppstarten til en nordisk konkurranse der man ser på byrommenes betydning og mulighetene de gir. Målet er å utvikle innovative konsepter for attraktive, smarte og bærekraftige byrom.

- Det er viktig å skape gode byrom når byene utvikles og fortettes. Vi mener at de store byene har kompetanse og lokalkunnskap som gjør at de selv vet best hvordan de skal ivareta kvaliteten. Statens oppgave er å legge til rette for at kommunen kan gjøre denne jobben på best mulig måte, sier Sanner.

Arkitektur, energiforsyning, miljø, næringsliv, infrastruktur, trygghet og trivsel er viktige temaer i konkurransen. Blikket er løftet fra bygninger til byens fellesrom.

Det skal velges ett byrom i hvert av de nordiske landene. Til sammen skal det konkurreres om løsninger for åtte byrom i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøyene og  Grønland.  Det vil bli kåret en vinner i hvert land, samt en nordisk vinner.

Konkurrransen vil være en inspirasjon for byene til å komme videre i arbeidet med utviklingen av gode byrom. De nordiske landene samarbeider og lærer av hverandre, og de innovative løsningene skal formidles videre til andre utover Norden.

Les mer om Nordisk ministerråd for Erhverv, Energi og Regionalpolitik og Nordic Built Cities.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen