Dropp symbolpolitikk med folks sparepenger

Innlegg i Aftenposten

Jeg er glad for at Arbeiderpartiet i Aftenposten 12. mai sier de fortsatt støtter hovedprinsippene som er lagt til grunn for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Utgangspunktet for arbeidet med fondet er hvordan vi best kan oppnå en langsiktig og god forvaltning. Da må en følge en investeringsstrategi som er faglig fundert. Dessverre legger Jonas Gahr Støre i denne saken mer vekt på politiske utspill uten klare formål eller begrunnelser.

Arbeiderpartiets leder ønsker å bruke fondet til å sende klimapolitiske signaler. Dette til tross for at fageksperter mener det vil være både uheldig og lite effektivt. I stedet for å peke på hva vi kan oppnå med slike signaler, synes begrunnelsen å være at jeg lytter til feil eksperter. Jeg vil gjerne at Støre er mer konkret på hvilke eksperter som kan forklare hvordan uttrekk av kullselskaper fra fondet basert på deres produkter skal bidra til å løse klimautfordringene.

En gruppe internasjonale eksperter som i 2014 evaluerte fondet, advarte mot å legge ikke-finansielle bindinger på forvaltningen. De påpekte at det kan redusere avkastningen og dermed levestandarden til fremtidige generasjoner. Jeg håper derfor vi klarer å holde fast i en langsiktig og faglig begrunnet strategi. Fondet må ikke brukes til kortsiktig symbolpolitikk, som nå Støre gjør seg til talsperson for.   

Til toppen