Oppfølgingsrapport om Forsvarets rolle i nordsjødykking

Forsvarsdepartementet ga i 2015 Forsvaret i oppdrag å klargjøre Forsvarets rolle i Nordsjødykking. Klargjøringen skulle særlig omhandle tiden da pionerdykking fant sted, altså på 60- og 70-tallet, men også senere aktiviteter kunne være av interesse. Forsvaret ble blant annet bedt om å belyse hvorvidt og eventuelt hvordan Forsvaret har vært involvert i å innhente og anvende tabeller for dypvannsdykking. Oppdraget resulterte i en rapport, som ble lagt ut på regjeringens hjemmesider i oktober 2016.

Rapporten fra 2016 kan leses her:

Rapporten om nordsjødykking.pdf

Rapportens vedlegg 1-5.pdf

Rapportens vedlegg 6-11.pdf

I etterkant av rapporten har Forsvarsdepartementet hatt noen oppfølgingsspørsmål til Forsvaret. Spørsmålene gjaldt dykkertabellene fra US Navy, som ble anvendt av dykkerselskapene i Nordsjøen. Departementet har ønsket å vite om disse tabellene var gradert informasjon. Videre har departementet villet vite om det finnes dokumentasjon for at Forsvaret skal ha stilt US Navys dykkertabeller til rådighet for sivil dykking på kontinentalsokkelen, og at Forsvaret angivelig skal ha godkjent eller på annen måte akseptert at disse tabellene kunne tas i bruk på kontinentalsokkelen.

Som svar på spørsmålene overleverte Forsvaret en oppfølgingsrapport i mai 2017. Rapporten i sin helhet og alle vedlegg kan leses her. I korte trekk sier rapporten at dykkertabellene har vært og er ugradert og tilgjengelig for allmennheten. Videre sier rapporten at Forsvarets rolle i å overlevere eller gå god for bruk av tabellene i nordsjødykking ikke kan dokumenteres. Det sies at Forsvaret ikke har hatt noen nøkkelrolle når det gjelder dypvannsdykking i Nordsjøen.

Rapporten fra 2017 kan leses her:

Oppfølgingsrapport mai 2017.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 1.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 2.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 3.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 4.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 5.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 6.pdf

Oppfølgingsrapport vedlegg 7.pdf

Til toppen