Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dyktig forvaltning av rekordmange utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har deltatt i Bodø på en stor samling for representanter fra Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Utvalgte kulturlandskap
Engan-Ørnes er et typisk nordlandsk fjordlandskap som karakteriseres av brattbakker, sterk kupering og stor variasjon i jorddybde. Denne uken var Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og klima- og miljøminister Ola Elvestuen i Nordland for å diskutere utvalgte kulturlandskap. Foto: Jo Randen

Det er snart ti år siden Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble etablert og de aller første 20 områdene ble pekt ut. I dag omfatter ordningen 41 utvalgte kulturlandskap fordelt på alle landets fylker, og i 2020 vil det etter planen være 46 slike områder.

- Disse områdene er en viktig del av historien vår og tar vare på unike natur-verdier. Vi styrker nå innsatsen, og sikrer norsk kultur- og naturarv for framtida, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tirsdag 21. august var nesten 200 deltakere fra de utvalgte kulturlandskapene over hele landet, samt to verdensarvområder, samlet i Bodø. Hit kom grunneiere og andre representanter fra de utvalgte områdene, representanter fra verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, organisasjoner, kommuner, samt miljø- og landbruksforvaltningen nasjonalt og regionalt. Formålet med samlingen var å utveksle erfaringer og diskutere det videre arbeidet for områdene.

Ordningen med utvalgte kulturlandskap er basert på frivillige og langsiktige avtaler med grunneiere.

- Dette er en suksesshistorie, og vi vil løfte fram den innsatsen gårdbrukerne og andre lokale ildsjeler gjør med å skjøtte landskapet gjennom blant annet beiting og slått, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Det samlede beløpet til ordningen i år er på nesten 30 millioner kroner og basert på et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Midlene går blant annet til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde beiter og veifar, etablering av gjerder, slått og beite, samt informasjonstiltak.

Til toppen