Historisk arkiv

Dyr: Gode forhold for pelsdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyr: Norske pelsdyr har det bra, er kortversjonen av det Mattilsynet har funnet i sin tilsynskampanje. Det gleder landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Dyr: Norske pelsdyr har det bra, er kortversjonen av det Mattilsynet har funnet i sin tilsynskampanje. Det gleder landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Mattilsynet gjennomførte i mars og april 2009 en nasjonal tilsynskampanje i norske pelsdyrhold. Kampanjen la vekt på hvordan regelverket etterleves når det gjelder krav til oppstalling og stell av dyr. Rapporten er klar etter besøk i 244 pelsfarmer – 83 prosent av samtlige.

Pelsdyrkampanjen har ikke avdekket brudd på regelverket som resulterte i hastevedtak eller politianmeldelse. Det gleder landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

    Dyr: Sølvrev i bur. Foto: Mattilsynet
Dyr: Sølvrev i bur. Foto: Mattilsynet

- Pelsdyr er en viktig distriktsnæring som vi ønsker å satse på. Da er det helt avgjørende for tilliten til næringa i befolkningen at regelverket blir fulgt, sier Brekk.

Dyr: Norske pelsdyr har det bra, er kortversjonen av det Mattilsynet har funnet i sin tilsynskampanje.