Dyrepoliti i Trøndelag

Trøndelag politidistrikts dyrekrimgruppe har nå i snart tre år arbeidet for å styrke politiets arbeid med dyrekrim. Regionens Mattilsyn har også et eget krimteam, som samarbeider med dyrekrimgruppa i politiet. Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.

Statssekretærene Hanne Maren Blåfjelldal, Landbruks- og matdepartementet og Sveinung Rotevatn, Justis- og beredskapsdepartementet blir orientert om arbeidet i dyrepolitiet i Trøndelag.

Tid: Torsdag 7. juni kl. 10:00-15:30. Åpent for presse fra kl 15:00

Sted: Politihuset i Trondheim, Gryta 4, 7010 Trondheim.
Oppmøte i publikumsmottaket via hovedinngangen. Parkering ved Trondheim sentralstasjon, og på gaten utenfor hovedinngangen.

Presse som vil delta, bes forhåndsregistere seg til hege.marie.vikaune@politiet.no innen onsdag 6. juni kl 12:00 av hensyn til akkreditering. Hun kan også nås på 73 89 91 99. Pressekort medbringes ved oppmøte.  

Etter oppstarten av dyrepolitiet i Trøndelag, har regjeringen opprettet tilsvarende grupper i Rogaland og Østfold. De neste regionene som står for tur er politidistriktene Innlandet og Vest.

Et annet viktig tiltak i regjeringens satsning mot dyrekrim er en forpliktende nasjonal samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og politiet. Avtalen bidrar til at møtene mellom Mattilsynet og politiet på de ulike nivåene har fast forankring og at samarbeidet er i kontinuerlig utvikling.

Til toppen