Dyrevelferd står høyt på agendaen hos Mattilsynet

Mattilsynet utførte fra januar til april 2015 tilsyn i 3638 dyrehold. 94,2 prosent av alle tilsynene hadde dyrevelferd som fokusområde. Tallene er hentet fra Mattilsynets nye rapport om tilsyn med dyrevelferd i Norge.

Rapporten viser funn og tiltak fra Mattilsynets dyrevelferdstilsyn i årets fire første måneder. Mattilsynet planlegger å publisere tilsvarende rapport hver fjerde måned fremover. 

Hensikten med rapporten er å sette søkelyset på dyrevelferd, øke kunnskapen på området og bidra til at dyr i Norge får en stadig bedre velferd.

Dyrevelferd står høyt på agendaen hos Mattilsynet. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen