Uakseptabelt å nekte innreise til Krim

Krim-tatarenes fremste ledere Mustafa Dzjemilev er nektet innreise på den ukrainske Krim-halvøya. De såkalte regionale russiske myndigheter på Krim har nektet Dzjemilev innreise for fem år. - Det er et feilgrep av Russland å nekte Dzjemilev å komme til sitt og krim-tatarenes historiske hjem, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Krim-tatarenes fremste ledere Mustafa Dzjemilev er nektet innreise på den ukrainske Krim-halvøya. De såkalte regionale russiske myndigheter på Krim har nektet Dzjemilev innreise for fem år. 

- Norge ser det som uakseptabelt at Dzjemilev ikke slipper inn på den ukrainske Krim-halvøya. At ukrainske statsborgere utsettes for grensekontroll for å reise til Krim er et brudd på Ukrainas territorielle suverenitet. Det er et feilgrep av Russland å nekte Dzjemilev å komme til sitt og krim-tatarenes historiske hjem, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Dzjemilev er den siste gjenlevende i det tatarske lederskap som ble deportert av Stalin-regimet fra Krim i 1944. Tatarene fikk vende tilbake til Krim i 1992. Dzjemilev, som også sitter i det ukrainske parlamentet, ble tildelt Nansen-medaljen av UNHCR i 1998, for sin innsats for å hjelpe Krim-tatarene å gjenintegreres i Ukraina.

Til toppen