Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fremskynder sikring og vedlikehold på E16 og Vossabanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens svar på kritikk av regjeringens innsats for Vossabanen og E16 mellom Voss og Bergen, publisert i blant annet Bygdanytt 1. september 2015.

Som statsråd har jeg kjørt E16 mellom Oslo og Bergen og tatt lokaltoget på Vossebanen flere ganger. Det er åpenbart at store deler av vei- og jernbaneinfrastrukturen mellom Bergen og Voss ikke har den standard vi ønsker oss. E16 og jernbanen er bygget for en annen tid, da det var mindre trafikk og andre krav til fremkommelighet og sikkerhet. 

Regjeringen har grepet fatt i disse problemstillingene. Vi har økt satsingen både på nye investeringer og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Det er viktig for å utvikle gode bo- og arbeidsregioner. Vi jobber for å redusere reisetiden og for å øke sikkerhet og komfort. Det krever både kortsiktige grep og langsiktige løsninger.

Det er interessant å se hvordan enkelte partier er blitt veldig offensive nå i valgkampen, mens de i sin regjeringstid ikke leverte løsninger. I Nasjonal transportplan planla verken Ap, Sp eller SV å investere særlig mange kroner i strekningen Bergen–Voss de neste ti årene! Det var den rødgrønne regjeringens hilsen til regionen.

Da Sp's Navarsete nylig rettet kraftig kritikk mot dårlig standard på E16 og Vossabanen, var det derfor først og fremst en ramsalt kritikk av egen regjeringsdeltakelse. Men jeg tar det samtidig som en kompliment når hun forventer raske grep fra dagens regjering. Etter mange tiår med diskusjon, setter Ap og Sp sin lit til at vi skal løse problemet. Og den utfordringen tar jeg.

La meg derfor først minne om at vi allerede har fremskyndet viktig rassikringsarbeid på E16 og at vi har økt vedlikeholdsarbeidet kraftig. Tilsvarende vil det bli rassikring og vedlikehold av Vossabanen for mange hundre millioner kroner de neste årene. Dette er en kraftig vekst sammenlignet med foregående år.

Samtidig må vi finne en langsiktig løsning. Derfor har regjeringen fått utredet ulike nye traseer for vei og jernbane på strekningen. Hovedutredningen (KVU-en) kom i fjor vår. Deretter har den blitt gått etter i sømmene av ulike fagmiljøer. Dette har tatt mer tid enn jeg ønsket, fordi ulike fagmiljøer kommer med svært ulike vurderinger og anbefalinger. Vi trenger derfor å forstå hvorfor konklusjonene blir så ulike, og hvordan vi kan løse det. Vi ser nå innspurten av det faglige arbeidet, slik at vi kan gjøre det politiske håndverket.

Jeg tar derfor Navarsetes påstand om at vi har lagt arbeidet i en skuff med knusende ro. Tvert imot. Vi tømmer nå skuffene etter de rødgrønne og iverksetter nye prosjekter på løpende bånd. Det viser vi med arbeidet på Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, som er en viktig del av strekningen Oslo-Bergen. Etter mange tiår med prat, har vi nå besluttet at spaden skal i jorden. Vi er i gang. Jeg håper lokalvalget vil gi oss mange lokalpolitikere som vil spille på lag, fremfor å stå i media og kreve av andre det deres eget parti ikke klarte levere.

Til toppen