E39 Astad – Knutset blir bompengefritt i dag!

- Bilistene på den viktige E39-strekningen Astad - Knutset slipper nå å betale bompenger. I tillegg sparer bompengeselskapet 22 millioner kroner i driftskostnader og om lag 25 millioner kroner i rentekostnader, det vil si kostnader som igjen ville ha blitt belastet bilistene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På bildet: Ordfører i Gjemnes kommune Odd Steinar Bjerkeset og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: SD.

- Bilistene på den viktige E39-strekningen Astad - Knutset slipper nå å betale bompenger. I tillegg sparer bompengeselskapet 22 millioner kroner i driftskostnader og om lag 25 millioner kroner i rentekostnader, det vil si kostnader som igjen ville ha blitt belastet bilistene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Solvik-Olsen deltar i dag i en markering ved bomstasjonen for denne E39-strekningen i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal, i forbindelse med at innkrevingen av bompenger blir avsluttet i dag.

- Stansen i innkrevingen av bompenger er et resultat av at Stortinget i desember i fjor sa ja til regjeringens forslag om å bevilge midler til å innfri bompengegjelden for en rekke riksvegprosjekter, blant annet E39 Astad – Knutset, sier samferdselsministeren.

Dette prosjektet hadde en bompengegjeld på om lag 150 millioner kroner. Innkrevingen av bompenger startet i juni 2013 og skulle etter tidligere planer avsluttes i 2023.

Pressevakt: 919 14 777 (08-16)


Til toppen