E6 Kolomoen-Moelv: Sammenhengende utbygging av 43 kilometer ny firefelts veg, ferdig i 2021

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Ny firefelts E6 Kolomoen – Moelv betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid og reduserte miljøulemper langs vegen. Den nye vegen skal senest åpnes for trafikk i 2021, og utbyggingen skjer i regi av Nye Veier AS. E6 er en av de viktigste transportårene i landet. Store deler av dagens tofeltsstrekninger mellom Oslo og Trondheim har lav sikkerhet. Regjeringen legger derfor særlig vekt på å videreføre utbyggingen av E6 som møtefri veg nordover fra Kolomoen.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om bompengefinansiering av E6-prosjektet som går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Prosjektet omfatter sammenhengende utbygging av nær 43 kilometer ny firefelts veg, med fysisk midtdeler på hele strekningen.

Byggingen av den nye vegen skal ta utgangspunkt i dagens veg som utvikles til firefelts veg. Dagens veg har i hovedsak standard som avkjørselsfri tofelts veg, med enkelte trefeltsstrekninger.

Kostnader og finansiering
I regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 8586 millioner 2016-kroner. Finansieringen bygger på en kombinasjon statlige midler og bompengemidler.

Opplegget for bompengefinansieringen er i tråd med tidligere vedtak i Hedmark fylkeskommune og kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.


For kartskisse og flere opplysninger - se: