Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge legger om ebolainnsatsen

Norge har bidratt med mer enn en halv milliard kroner til ebolainnsatsen i Vest-Afrika. Antall nye smittede har nå gått veldig ned. Norge legger derfor om responsen i samarbeid med landenes myndigheter og FN. Det betyr også at norsk helsepersonell returnerer til Norge i slutten av mars.

Ebola-viruset har kostet over 10 000 liv i Guinea, Liberia og Sierra Leone det siste året. Krisen er fortsatt ikke over og det er viktig å styrke lokale myndigheters kapasitet til å stanse nye utbrudd og hindre smittespredning.

- Norge har engasjert seg bredt i innsatsen mot ebola. Vi vil fortsette med et sterkt norsk engasjement gjennom bistand til frivillige hjelpeorganisasjoner, Verdens helseorganisasjon og andre partnere. Norge vil støtte Verdens helseorganisasjons innsats mot ebola med ytterligere 50 millioner kroner. Til sammen har Norge bidratt med over en halv milliard kroner, sier utenriksminister Børge Brende, som besøkte Liberia og Sierra Leone i september i fjor.

Ebolaepidemien i Sierra Leone er redusert. Regjeringen i Sierra Leone har besluttet at ebola-klinikken i Moyamba, der norsk helsepersonell har jobbet siden oktober, skal stoppe inntak av nye pasienter og stenges helt ned i løpet av mars.

- Norge, i likhet med FN og Storbritannia, støtter denne beslutningen, og trekker derfor tilbake vårt helsepersonell i slutten av mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, som besøkte Sierra Leone i februar.

I Moyambadistriktet har det ikke vært bekreftede tilfeller av ebola de siste ukene. Dette medfører et redusert behov for behandlingssentre, samtidig som øvrige helse- og humanitære behov er store. Helsemyndighetene i Sierra Leone ønsker derfor en snarlig normalisering av situasjonen slik at lokalt helsepersonell kan gjeninntre og gjenoppbygge landets ordinære helsetjeneste. De har derfor besluttet å stenge 15 av 24 behandlingssentre.

- Oppdraget har ikke vært risikofritt og jeg er imponert over alle som har stilt opp for medmennesker i en vanskelig situasjon. Innsatsen til det norske helsepersonellet har vært en viktig del av den samlede innsatsen. Sammen med helsepersonell fra Sierra Leone og andre land har norske sykepleiere og leger ivaretatt alle som har kommet til behandlingssenteret så godt som mulig. De har reddet mange liv og ved å ta imot syke, har de også bidratt til å begrense videre smitte, sier Høie.

På vegne av regjeringen retter ministrene en stor takk til alle som har bidratt: hjelpearbeidere, helsepersonell, teknisk personell fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, forsvarets mannskaper som har flydd materiell for britene og mange andre som har gjort innsatsen mulig.

Videre vil Norge arbeide for at de store globale aktørene, som vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria og Verdensbanken vil investere i gjenoppbygging av helsesystemene i de rammede landene. I tillegg vil Norge støtte tiltak som bidrar til trygg gjenåpning av skoler og sende ut nødhjelpseksperter gjennom beredskapsstyrken Norcap.

Det er blitt rettet mye kritikk mot at den internasjonale responsen kom i gang for sent. Norge, sammen med Ghana og Tyskland, har bedt FNs generalsekretær om å sette i gang en evaluering, som når er på trappene.

Fakta om norsk innsats i kampen mot ebola

Norge har bidratt med mer en halv milliard kroner til ebolaresponsen. Det første bidraget ble gitt til Leger uten Grenser (MSF) i april 2014 og nye bidrag ble annonsert flere ganger i løpet av høsten og vinteren 2014. Foruten personell, utstyr og flybidraget i Sierra Leone, har Utenriksdepartementet gitt betydelige midler til humanitære aktører som driver ebolasentre, behandler syke, driver kontaktsporing og trygge begravelser. Store midler er også blitt gitt til den overordnede internasjonale innsatsen, gjennom blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdensbanken, Den afrikanske union og FNs flergiverfond. I tillegg er Norge en stor bidragsyter til kjernebudsjettene til mange organisasjoner og institusjoner som har respondert på ebolaepidemien.

Blant tiltakene er:

  • Norge har bemannet et Ebola Treatment Center (ETC) drevet av Medicos del Mundo (MdM).
  • Norge har bygget opp og drevet en basecamp med innkvartering for internasjonale hjelpearbeidere i Moyamba, Sierra Leone
  • Norge stilte en Hercules fra Forsvaret til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone. Maskinen har totalt flydd 24 turer.
  • Norge har støtte arbeidet med utvikle en ebolavaksine med 32,7 millioner kroner. Bidraget har gått gjennom Forskningsrådet og WHO.
  • I overkant av 300 norske helsearbeidere meldte seg frivillig for innsats i Sierra Leone. 110 av disse ble rekruttert. Helse Bergen fikk oppdraget med å gjennomføre rekrutteringen.
  • Tre team à 15 helsearbeidere (leger, sykepleiere og ambulansepersonell) jobbet i turnus i Moyamba; teamene jobbet i rotasjon med fire uker i tjeneste og seks uker hjemme. Det er per i dag åtte norske helsearbeidere i Moyamba. Disse avslutter sitt engasjement 31. mars.
  • Det totale norske bidraget til innsatsen mot ebola har passert en halv milliard kroner. Foruten personell, utstyr og flybidraget i Sierra Leone, har de største enkeltbidragene gått til internasjonale organisasjoner som WHO, Verdensbanken, World Food Programme og Unicef. Store beløp er også blitt kanalisert gjennom Norcap, Leger uten grenser og Røde Kors.
Til toppen