Jordskjelvet i Ecuador

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I dag går våre tanker til folket i Ecuador. Mine dypeste kondolanser til de som har mistet sine kjære i det voldsomme jordskjelvet, sier utenriksminister Børge Brende.

Jordskjelvet som rammet Ecuador i natt målte 7,8 på Richters skala, og er det kraftigste på flere tiår. Tallene på døde og skadede er høye, og vi har foreløpig ikke oversikt over omfanget, men arbeider med å kartlegge situasjonen. 

Norge er på linje med flere andre land bedt om å bidra med eksperter til et responsoppdrag gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering. Fra norsk side støtter vi allerede FNs nødhjelpsfond Cerf og Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond (Dref), nettopp for å sette dem i stand til å respondere raskt på slike katastrofer som jordskjelvet i Ecuador.

- Norge er rede til å hjelpe i en slik krevende situasjon, sier utenriksministeren.