Brende bekymret for dødsdommer i Egypt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er uakseptabelt at over 100 mennesker, herunder tidligere president Mursi, er dømt til døden i en summarisk rettssak. Fra norsk side har vi klart uttrykt at vi er imot praksisen med masserettssaker som utføres på en måte som strider mot Egypts internasjonale forpliktelser, sier utenriksminister Børge Brende.

Lørdag ble tidligere president Mursi sammen med over 100 andre dømt til døden for å ha planlagt angrep mot politiet og masserømninger fra egyptiske fengsler under demonstrasjonene mot president Hosni Mubarak i 2011. Man venter nå endelig dom, mulige anker og stormuftiens vurdering.

- Jeg forventer at samtlige tiltalte gis muligheten til en rettferdig ankebehandling og at skyldspørsmålet vurderes individuelt for hver enkelt tiltalt, sier Brende.

- Egyptiske myndigheter har ansvar for å sikre domstolenes uavhengighet, og domstolene må sikre tiltaltes rett til en rettferdig rettssak i tråd med internasjonale standarder, sier Brende.

Norge tar avstand fra all bruk av dødsstraff. Retten til liv og respekten for individets verdighet og ukrenkelighet er forutsetninger for alle andre menneskerettigheter og bærende prinsipper i et rettssamfunn. Dødsstraff bryter med disse prinsippene og er i seg selv inhumant.